'BERICHTEN VAN HET LAND'

Bericht van het land  

week 26
Deze week komt de rijkdom aan groenten zowel van ons eigen land, in de vorm van sla, rode biet(nieuwe oogst) en capucijners, maar ook uit Rossum, tuinboon en aubergine, en de tomaat komt elders uit Nederland. Samen vormt het pakket een mooie start van de zomer als we dat zelf zo mogen zeggen.

We willen u nog even meenemen in de discussie die er nu overal is over de landbouw in het algemeen en de stikstof in het bijzonder. Het is ingewikkeld en er gaan veel verhalen over in de ronde en is ingrijpend. We zijn er onzeker over en hebben ook zeker niet de waarheid in pacht. Misschien zouden meer mensen /politici dat moeten uitdragen, want dan wordt er misschien ook beter naar elkaar geluisterd.
Soms wordt er gezegd dat er geen probleem is met de stikstof omdat stikstof voeding is voor de plant. Dat klopt, maar dat is de helft van het verhaal. Teveel stikstof is echter wel een probleem. Het verzwakt de planten. Dat zou elke deskundige en boer moeten weten. Het is een probleem voor gewassen op het land, maar ook voor de natuur. Zeker mais kan veel mest, en dus stikstof, verdragen. Sommige soorten natuur vast ook wel, maar het gaat ten koste van de diversiteit. En diversiteit is van groot belang voor een stabiel ecosysteem. In Nederland wordt veel vee gehouden. Dat kan omdat we veevoer importeren uit verre landen en ook nog veel kunstmest gebruiken. Mest van de dieren gaat niet terug naar de akkers waar het veevoer wordt verbouwd. Dat is dus echt wel een probleem.
De moeilijkheid zit hem er in dat er nu ook boeren het slachtoffer dreigen te worden, van een heel algemeen beleid, die al jaren heel goed biologisch, biologisch-dynamisch of kringloop landbouw in de praktijk brengen. Maat werk is dus echt wel nodig. En uitkopen ligt gevoelig. Zeker in zulke gevallen.

Een andere vraag/stelling van ons: kunnen er geen vakantieparken worden onteigend om daar mensen te huisvesten en zo het woning te kort te verminderen?

Kortom...Het is noodzakelijk dat we allemaal ons deel van de verantwoording op ons nemen om onze maatschappij eerlijker en groener in te richten. Boer, Burger, Mens, Consument, Politicus, Vakantieganger, Winkelier, Fabrikant enz. Misschien niet altijd eenvoudig, maar wel een mooie uitdaging.

week 27
In het mooie en lekkere groen/witte pakket van deze week vallen de knoflook en de spitskool op. En veel groenten uit Twente. Nu het inmiddels Juli is komt de oogst van allerlei groenten echt opgang. De wat langzamer groeiende groenten zoals spitskool kunnen we nu oogsten. Ook iets warmte minnende groente zoals courgette uit Nederland kunnen we nu aanbieden. Later komen ze ook uit Rossum.
De knoflook is verse knoflook uit Rossum. Ze is wat zachter van smaak dan de droge knoflook. Omdat ze niet droog is is de verse knoflook minder goed houdbaar. Koel bewaren... of lekker vers gebruiken. Bijvoorbeeld met de spitskool of de tuinbonen.

week 28
We zijn erg blij met de wortelen die we u deze week kunnen leveren. Wortelen zijn voor ons een lastige teelt. Mensen met een moestuin kennen ongetwijfeld de wortelvlieg in de mooie oranje worteltjes. Deze wortelvlieg legt eitjes in de grond naast de wortel. De larve doet zich te goed aan de wortel die wij juist ook zo lekker vinden. Een lichte aantasting is niet erg, maar de smaak wordt minder door de vraat van de larve. We gebruiken al jaren gaas over de wortel op het land om de vlieg tegen te houden. Werkt vrij goed, maar onttrekt ook onze aandacht aan de wortelteelt. We zijn dan minder alert om op tijd te wieden en schoffelen. Raar maar waar. Dit jaar gebruiken we geur bakjes met uienolie op het land om de wortelvlieg om de tuin te leiden. Is op andere bedrijven positief gevonden en dit jaar dus ook bij ons.
Nieuws: we zijn, nog weinig, begonnen met plukken in het 1e zaaisel sperziebonen. Niet verder vertellen....