There's enough for everyone's needs, but not for everyone's greed.

Mahatma Gandhi


Niet tegen de natuur in, maar met de natuur mee werken.

Biologisch, heel logisch !
Waarom neem je genoegen met gif, dierenleed en smaakversterkers als je beter kan krijgen?

De Witte Raaf kiest voor eerlijk en echt. Niet alleen de aarde en ons rentmeesterschap daar over, maar gewoon omdat lekker ook belangrijk is en dat dat zonder toevoegingen en bewerkingen beter op je bord komt.

Eet smakelijk!


Biologisch

Deze teeltmethode handhaaft het natuurlijke evenwicht tussen planten,dieren,mensen en hun omgeving. Er wordt gebruikgemaakt van vruchtwisseling, gewas-en raskeuze, organische mest, groenbemesters en mechanische onkruidbestrijding. Hierdoor zijn chemische bestrijdingdmiddelen, kunstmest en gentech niet meer nodig.
Lees verder>>


EU-keurmerk voor biolgisch

Skal 16373